Logo
Home                           Contact gegevens                           Routebeschrijving                           Disclaimer                             
 
Leasing
Financial Lease
Operational Lease
Bedrijfskredieten
Vastgoed financiering
Vastgoed Lease
Vendorarrangementen
Verzekeringen
Aanvraagformulier
 

 Vendor arrangementen

 

* Mogelijkheid om de afzet van uw 

  bedrijfsmachines en/of rollend materieel te 

  vergroten.

* Drempel verlagend effect, door maandelijkse 

  betaling in plaats van betaling ineens van het  

  gehele investeringsbedrag.

* Geen debiteuren risicoís.

* Bij levering directe betaling door Lease 

  Investment.

* Marge verhogend effect, door het aanbieden 

  van Vendor-Lease, veelal geen sprake van  

  kortingen.

* Inspelen op de toenemende vraag naar leasing.

* Optimaliseren van uw klantenbinding.


 
        Lees verder
 
 
Vendorarrangementen

Bij Vendor Lease is er sprake van een arrangement tussen een leverancier en Lease Investment.
De leverancier kan hierbij gebruikmaken van de financieringsmogelijkheden van Lease investment om een verkoop transactie gerealiseerd te krijgen of juist om de verkoop van zijn producten te stimuleren.

Te denken valt hierbij aan b.v. grondverzetmachines en ander zwaar materieel, aan rollend materieel, vrachtwagens, intern transport e.d. maar ook aan metaal- en houtbewerkingsmachines evenals grafische machines zoals drukpersen e.d., maar ook andere objecten komen voor leasing in aanmerking.

Door lease investment wordt evenwel een ondergrens gehanteerd van Ä. 10.000,-- per object.

 

Rechtstreekse Leasecontracten.

Als u leasing toepast als marketingtool, biedt u uw klanten de mogelijkheid om het aan te schaffen object middels een rechtstreekse leaseovereenkomst via Lease Investment te financieren.

Voor u, als leverancier, betekent dit een directe, contante verkoop.

U bent hierbij tevens gevrijwaard van alle debiteuren risico's, zowel bij de levering alsook tijdens de looptijd van het lease contract.

Alle hieronder genoemde lease mogelijkheden zijn uitsluitend bedoeld voor bedrijfsmatige investeringen.

 

Leasecontract onder eigen naam.

Een verdergaande vorm van vendorlease is die van contractovername.

Hierbij sluit u zelf, onder eigen naam, een leasecontract af met uw klant. Bij dit arrangement wordt de kredietwaardigheid van uw klant, evenals de dekkingwaarde van het te financieren object vooraf door Lease Investment beoordeeld.

 

De hiervoor in aanmerking komende objecten dienen geschikt te zijn om te leasen en te remarketten.

Alle hierboven weergegeven objecten komen hiervoor in aanmerking, maar ook b.v. kopieermachines e.d., mits dit te maken heeft met grotere aantallen en omzet bedragen.

De benodigde contract-modules worden hierbij door Lease Investment ter beschikking gesteld.

 

 

Bij deze vendorarrangementen onderscheiden wij de volgende vormen:

 

1.  Financial lease overeenkomsten.

 

2.  Operational Lease overeenkomsten.

 

3.  Verhuur overeenkomsten.

 

Debiteurenrisico:
Het uiteindelijke debiteuren risico ligt in alle gevallen bij de leasemaatschappij. Uiteraard dient iedere hiervoor in aanmerking komende cliŽnt eerst door  Lease Investment te worden beoordeeld en als zodanig als contractpartij te zijn geaccepteerd.

 

Verzekering / onderhoud:
De betreffende objecten dienen te allen tijde naar behoren te zijn verzekerd en te worden onderhouden.

De kosten, die hiermee gemoeid zijn, kunnen afhankelijk van het financieringsmodel, rechtstreeks door de eindgebruiker worden betaald danwel in een aanvullende overeenkomst worden opgenomen.

 

Voordelen leverancier:

uitbreiding afzetmogelijkheden
optimale klantenbinding
drempel verlagend effect
geen debiteurenrisico en rente verlies
kosten besparend
marge verhogend
inspelen op de vraag

 

  

Indien u, als leverancier of als eindgebruiker, geÔnteresseerd bent dan kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen met Lease Investment, telefonisch, middels e-mail of door het zo volledig mogelijk invullen en verzenden van het aanvraagformulier.

 

   Terug   Naar boven   

 
Ontwikkeld door Online Website Management Nederland